ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งาน VOTER RUN 2019 วิ่งไปโหวต เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับ...

10 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

งานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “เสียงเพื่อการกระจายอำนาจสู่การพัฒนาป...

07 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

งานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “การตั้งมั่นของประชาธิปไตยกับความคาดห...

04 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม วันส่งเสริมประชาธิปไตย(Democ Day)

03 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปบถ.รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานครั้งที่ 3 ณ จังหวัดลำพูน แ...

02 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

เวทีระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เสียงเพื่อคนที่ถูกลืมถึงพรรคก...

02 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

อบรม“ทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 7”

26 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม “พิพิธเสวนา กีฬาพระราชนิยม”

26 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนจาก Nanyang Technological University (NTU) เข้าพบ ผศ.ด...

22 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบ นายโภคิน พลกุล

15 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจั...

15 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

12 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

09 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

แถลงผลการสำรวจ ครั้งที่ 2 “การรับรู้ เกณฑ์การตัดสินใจ และการ...

06 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเทศกาล...

03 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับ...

27 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษา หลักสูตร น...

27 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ามอบใบรับรองให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Parlia...

21 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร Parliamentary Research and Publ...

17 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ประชุมหารือจัดตั้งศูนย์การเมืองภาคพลเมืองเพิ่ม

12 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า