ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้แทนจาก Nanyang Technological University (NTU) เข้าพบ ผศ.ด...

22 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบ นายโภคิน พลกุล

15 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจั...

15 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

12 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

09 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

แถลงผลการสำรวจ ครั้งที่ 2 “การรับรู้ เกณฑ์การตัดสินใจ และการ...

06 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเทศกาล...

03 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับ...

27 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษา หลักสูตร น...

27 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ามอบใบรับรองให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Parlia...

21 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร Parliamentary Research and Publ...

17 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ประชุมหารือจัดตั้งศูนย์การเมืองภาคพลเมืองเพิ่ม

12 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า 1 ในภาคีเครือข่าย จับมือ 9 พันธมิตร ร่วมขับ...

11 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าวางพานพุ่มเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

งานมอบรางวัลหนังสั้น “พลเมืองไทย” พร้อมแนะนำศูนย์การเรียนรู้...

10 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

07 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร พขส. รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

06 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาโต๊ะกลม ยุทธศาสตร์ต่ออินโด-แปซิฟิคของประเทศญี่ปุ่น

04 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต

04 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

จัดอบรมโครงการค่ายยุวชนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

01 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า