ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561

09 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ศาลปกครอง

09 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง จ.น่าน

06 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหา...

05 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 17 ศ...

04 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว

04 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Soul of Klongteoy

03 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการ "เยาวชนเข้มแข็ง ด้วยแมลงชุมชน"

25 กุมภาพันธ์ 2561

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ กระบวนการเลือกตั้งในประเทศเม็กซิโก 2018

21 กุมภาพันธ์ 2561

ดูเพิ่มเติม

การประชุมหัวข้อ ผู้หญิงกับการเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมทางการเม...

21 กุมภาพันธ์ 2561

ดูเพิ่มเติม

เวทีรับฟังความคิดเห็น สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบั...

20 กุมภาพันธ์ 2561

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน คร...

17 กุมภาพันธ์ 2561

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม One Day Trip ย้อนรอยประชาธิปไตย หลักสูตรวุฒิบัตรการป...

13 กุมภาพันธ์ 2561

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และคณะเยี่ยมชมกา...

13 กุมภาพันธ์ 2561

ดูเพิ่มเติม

เลขานุการตรี ประจำสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย...

12 กุมภาพันธ์ 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร...

01 กุมภาพันธ์ 2561

ดูเพิ่มเติม

การแสดงผลงานของนักเรียน (Project Citizen) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

08 มีนาคม 2560

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรยายพิเศษ งานสัมมนา พัฒนาท้องถิ่น...

08 มีนาคม 2560

ดูเพิ่มเติม

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จังหวัดสงข...

04 มีนาคม 2560

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ...

03 มีนาคม 2560

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า