ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้ามอบเงิน ให้แก่ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้...

28 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สมาคมสถาบันพระปกเกล้าจัดงานแถลงข่าว “พระปกเกล้าเกมส์ ครั้งที...

26 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ปนป. รุ่นที่ 8 ดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์

26 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

25 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

อบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง สำหรับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรร...

25 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนจาก S & P Global Ratings เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล...

21 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเ...

19 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา สปสช. ครบรอบปีที่ 16

19 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดไชโยวรวิหาร จั...

17 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกพลเมือ

12 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

10 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจทางวิชาการกับ H...

07 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม

อัครราชทูต สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการสถาบ...

25 ตุลาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท ให้แก่ ร.พ. ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24 ตุลาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพร...

23 ตุลาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎห...

08 ตุลาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี

07 ตุลาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระ...

07 ตุลาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาจีน ในหัวข้อ ความเป็นพลเมือง ไทย-จีน

27 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

เปิดนิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม”

25 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า