ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 18 และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิง...

01 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดช...

24 กุมภาพันธ์ 2558

ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนา สภาพัฒนาการเมือง สร้างพลเมือง สู่สภาพลเมือง

30 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

รศ.วุฒิสาร ตันไชย ให้เกียรติเดินทางไปพม่า ร่วมกับ สสม. ในโคร...

25 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สสม. นำทีมลุยทบทวน ธน.สุขภาพฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

23 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

คณะสภาสถาบันพระปกเกล้า และ GRIPS...

20 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เปิดเวทีแรกประชาเสวนาหาทางออก สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเท...

18 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนา สานพลังเกษตรกรในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต...

15 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้านำเสนองานวิจัย พัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลื...

14 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประชุมร่วม...

12 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า