ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารสถาบันร่วมลงนามถวายพระพร

28 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน “ปั่นป...

23 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

21 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...

17 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น...

13 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเลือกตั้งขั้นต้น ทางออกการเลือกตั้ง หรือทางตันประชาธิป...

12 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสถานีว...

11 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 20 ปี เดิน-วิ่งการกุศ...

11 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุม...

04 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิถีไทย วิถีประชาธิปไตยไทย

03 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

29 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา Asia Democracy Research Network Seventh Workshop & Se...

29 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปก...

26 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

คณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม...

25 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ณ จ.ระยองและจันท...

24 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรี...

21 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า บันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่ 10

21 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ 200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา

14 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9

14 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน กกต.

09 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า