ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดรายการ รัฐ...

25 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ลงพื้นที่วิจัยภาคสนามกรณีมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...

25 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น “ประชาธิปไตยในเยอร...

25 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยามตามรอยพระปกเกล้าและลงนามค...

24 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 21 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหว...

19 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

19 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานข...

19 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา

19 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้...

11 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประชาธิปไตยในเยอรม...

11 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นขอ...

10 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4 สสสส รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงานภาคใต้ตอนล่าง ณ จังหวัด...

08 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม CSR หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 20 ณ จ...

08 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Civic education game fair 2022

07 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา เลือกตั้ง มหานคร นวัตกรรมการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไต...

06 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเสวนา เรื่อง ปัญหาการกระจายอำน...

06 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรั...

03 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒ...

27 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า สร้างวิทยากรต้นกล้าวิถีพลเมือง หวังขยายพลัง...

25 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ...

22 เมษายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า