ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันพร...

05 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ วัด...

05 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารจาก Temasek Foundation เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเก...

05 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมา...

04 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาก...

03 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาก...

03 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ...

02 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนสระบุรี...

02 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร วุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้ช่...

02 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึ...

28 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่ดำเนินโครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการ...

27 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภ...

27 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา การนำเสนอโครงการเสริมสร้างความเสม...

27 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ลงพื้นที่ถอดบทเรียน จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดยะ...

26 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สพฐ.9 จัดกิจกรรม CLEAN UP ตามแบบฉบับของ KPI-CDG

26 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการหมุนเวียน“ฉลองพระเนตร และการตรวจรักษาของพระบาทสมเด็...

26 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดการนำเสนอรายงานผลการศึกษา “Smart Parliam...

26 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์...

23 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าและเครือข่ายกระบวนการสันติภาพ จัดแถลงผลการสำ...

22 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพ...

22 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า