ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้านำเสน...

08 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ากิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนการดำเนินโครง...

07 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...

03 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ม...

02 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Norwegian Cent...

02 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารและนักศึกษาหลักสูตร ปรม.21 สถาบันพระปกเกล้าเข้ารับพ...

01 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และภาคีจัดเวทีสัมมนาสาธารณะ “Smart City and...

31 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงนามบันทึ...

30 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อถวายเ...

30 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงม...

30 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันพ...

29 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีเปิดนิทรร...

26 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตร PDI รุ่นที่ 24-...

25 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเพชรรัชต์...

24 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม “หลักสูตรวุฒิบัตรกา...

23 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ากิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนการดำเนินโครง...

23 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เสวนา 'Current Electoral Processes in Southeast Asia Regiona...

23 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

“เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น” ภ...

22 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับวุฒิสภา และองค์การบริหารส่วนตำบลเชีย...

22 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมม...

22 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า