ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกิจกรรมรวมพลังความภักดี ณ รัฐสภา

22 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

22 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ปธพ. รุ่นที่ 5 ดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

22 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวดผลงานนักเรียน โครงการสร้างสำนึกพลเมือง Proje...

19 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4ส. รุ่นที่7 ดูงาน 3 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง

17 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สถานทูตสหรัฐอเมริกาและคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสมิธโซเนียนเข้...

17 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เวทีจังหวั...

16 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษแก่นักศึ...

16 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 6 ดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์

16 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบโล่ขอบคุณวิทยากรต่างประเทศ องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ...

14 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้...

08 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ...

08 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เวทีจังหวั...

07 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 (วัน...

06 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 (วัน...

05 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 (วัน...

04 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2559

21 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 55 ป...

20 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16

20 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า