ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้แทน National Democratic Institute เข้าพบเลขาธิการหารือควา...

13 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท...

13 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ...

13 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนสถานทูตสหรัฐฯ เข้าพบรองเลขาธิการ หารือโครงการแลกเปลี่ย...

09 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นท...

08 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร สสสส.รุ่นที่ 6 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาคตะวันออก

28 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

กีฬา ปรม. สัมพันธ์ ประจำปี 2558

27 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 65 ปี

25 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

Museum Route ย่ำย่านพิพิธภัณฑ์ในวันหยุด

18 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 6

16 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเท...

16 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนป...

09 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดระย...

09 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าแสดงแสดงความยินดี สำนักงานคณะกรรมกา...

09 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 19

03 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขฯ รุ่นท...

03 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

งานนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อธรรมาภิบาล ในการประชุมวิชาการนานาชา...

03 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด...

31 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษาวางพวงมาลาในวันพระบาทสมเด็จพระปก...

31 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นขอ...

31 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า