ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ปธก.รุ่นที...

22 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และ ปธ...

21 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร...

18 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระ...

16 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า หารือก้าวแรกสู่ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ...

10 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับฟังการบรรยาย "การจัดการความขัดแย้ง"

10 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 10 จัดแถลงข่าวโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพา...

08 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.จัดอบรมโครงการ “สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา” ณ จังหวัดยะลา

08 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา KPI AWARD TALK ครั้งที่ 2 “รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒน...

27 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับคณะเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย

27 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรร...

26 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดอบรม “อาสาสมั...

25 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดการแถลงความพร้อมการเล...

25 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ปปร.26 บ้านราชดำเนิน จับมือเครือข่ายรุดหน้าโครงการการจัดการเ...

24 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปศส. จัดงาน “คืนสู่เหย้าชาว ปศส.2566”

22 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาสาธารณะ “China-Thailand Relations...

21 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมติดอาวุธให้ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพ...

20 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

โครงการ “KPI AWARD TALK” “รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรร...

20 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า KM-ISO เตรียมพร้อมก้าวสู่สมรรถนะสากล

20 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้บร...

18 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า