ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ผ่านระบบออนไ...

03 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า หารือเครือข่ายข...

02 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานและพิธีปิดโครงการผู้...

02 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี เปิดพื้นที่...

31 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปศส.รุ่นที่...

27 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เวทีบรรยายสาธารณะ "การบริหารราชการกับการกระจายอำนาจ และความส...

26 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง ประเทศสิงคโปร์ เข...

26 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการให้บริการส...

24 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพร...

23 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อ...

20 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ปนป.13 เดินหน้าขับเคลื่อน KPI-CDG ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธย...

20 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร การยกระดับทั...

19 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติ...

12 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะเข้าร่วมประชุมกับ Departme...

09 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโดนีเซียเข้ารับการฝึ...

09 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญแล...

09 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นท...

07 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถ...

06 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถ...

06 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า