ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการหน่วยแพทย์อาสา ครั้งที่ 4

10 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 7

02 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจั...

02 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดผลงานของนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมืองรุ่นที่...

31 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สสสส. รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงานภาคเหนือ

31 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ลงนามต่ออายุความร่วมมือ กับ สถาบัน GRIPS ณ ประเทศญี่ปุ่น

19 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

แถลงข่าวโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจั...

18 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

คณะนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ จากสถาบัน HCMA เข้าพบเลขาธิกา...

11 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าออกบูธวันเด็ก 2559

09 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีทำบุญสถาบันฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

08 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

08 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเทศกาล...

06 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2559

05 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระ...

22 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง (ภาคอ...

22 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง (ภาคเ...

22 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

โครงการสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ จ.อุบลรา...

20 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

กีฬาพระปกเกล้าเกมส์ ครั้งที่ 2

12 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเซบูนอมอล ประเทศฟิลิปปินส์

10 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

งานวันต่อต้านคอรัปชันสากล

10 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า