ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (ป...

06 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สัปดาห์ประชาธิปก เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 7

28 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดงาน สัปดาห์ประชาธิปก

24 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

วปท. เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น...

21 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพระปกเกล้า

21 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 8 ปี

17 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแถลงข่าวงานสั...

15 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีนำเสนอผลดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ

13 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทน National Democratic Institute เข้าพบเลขาธิการหารือควา...

13 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท...

13 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ...

13 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนสถานทูตสหรัฐฯ เข้าพบรองเลขาธิการ หารือโครงการแลกเปลี่ย...

09 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นท...

08 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร สสสส.รุ่นที่ 6 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาคตะวันออก

28 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

กีฬา ปรม. สัมพันธ์ ประจำปี 2558

27 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 65 ปี

25 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

Museum Route ย่ำย่านพิพิธภัณฑ์ในวันหยุด

18 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 6

16 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเท...

16 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนป...

09 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า