ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวาระสตรีสากล: ทลาย “อคติ” ก้าวแรกและทันที (Internation...

16 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

16 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”...

11 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมส่งเสริมเพิ่มบุคลิกภาพที่ดีให้แก่พนัก...

10 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”...

09 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า รับมอบโล่ประก...

08 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดกิจกรรมปัจฉิมหลักสูตร ปนป.11

07 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศในกฎ...

02 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมิ...

02 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ ร่วมหารือกับสถาบันพระปกเกล้าในกา...

01 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและเครือข่ายพร้อมส่งต่อความรู้ B...

26 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ...

20 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 2015 ประจำ...

17 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ เฮือนศิลปิน...

15 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร สพฐ. รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี –...

08 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศ...

03 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าชี้แจงรายงานประจำปี 2563 ต่อสมาชิกวุฒิสภา (ส...

01 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบ นายชวน หลีกภัย เพื่อขอรับ...

31 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน โรงเรียนแห่งความซื่อตรง จ...

31 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปนป.11 กลุ่มเหยี่ยว ลงพื้นที่ จ.เชียงราย จัดงานพิธีเปิดตัวผล...

29 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า