ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนาโต๊ะกลม “รัฐสภาที่พึงประสงค์” เวทีท...

10 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 “ประชาธิปไตยใน...

07 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 “ประชาธิปไตยในภูม...

06 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 ภา...

05 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการหลักสูตรความขัดแย้ง ความรุนแรงและ...

03 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ พระอ...

30 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ Art...

30 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมประชุมวิชาการ Comparative Study of...

29 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สพฐ.พัฒนาอง...

28 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัย พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยระยะ...

27 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปศส รุ่นที่ 19 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต

25 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตร ปศส รุ่นที่...

24 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห...

23 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็น Plenary Speaker ในงานสัมม...

23 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการหลักสูตรความขัดแย้ง ความรุนแรงและงานด้านมนุษยธรรม ผ่า...

20 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “รัฐสภาที่พึงประสงค์” โครงการยกระดับธรรม...

20 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทรมานและบัง...

19 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ THE “Tomorrow’s Audit” HACKATHON

17 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

กมธ.การสาธารณสุข วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า หารือแลกเปล...

14 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ปนป.11 กลุ่มกวาง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและช่วยเหลือชุมชน ต.ท่า...

09 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า