ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” (Democracy in a New Landscape)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564
เรื่อง  “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” (Democracy in a New Landscape)
วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2564
-------------------------------         

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทร 02-141-9579 ถึง 85
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
โทร 02-141-9550 ถึง 52


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตร 4ส รุ่นที่ 11 จัดเวทีสาธารณะ เผยแพร่ผลงานวิ...

27 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า