ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 (ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น)


   
สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 
(
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น)
-----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดและเอกสารแนบสำหรับการสมัคร : 

การสมัคร :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ :
นางสาวสายรุ้ง  กันทวี หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9717
นางสาวรัชนีพร  วงษ์รัตน์    หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9698
หมายเลขโทรสาร  0-2143-8178-9


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า