ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 : "Change Change Change : เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน" ในวันที่ 8-9 กันยายน 2565


   
สถาบันพระปกเกล้า
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
เรื่อง "Change Change Change : เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน"
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------

รายละเอียดและการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

กรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานการชำระเงินให้ครบถ้วน

หมายเหตุ : 

  • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนและตอบรับเข้าร่วมงาน ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
  • ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และสถาบันฯ รับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนจำกัด
  • สมัครและชำระเงินก่อน มีสิทธิเข้าร่วมงานก่อน  (***ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด***)

ติดต่อสอบถาม :
โทร. 02-141-9566 (ปภาวรินทร์) 
02-141-9567 (อติพร)

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน คลิกที่นี่


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า