ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21


   
สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21
-----------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารเพิ่มเติม : 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ :
นางสาวสายรุ้ง  กันทวี หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9717
นางสาวรัชนีพร  วงษ์รัตน์    หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9698
หมายเลขโทรสาร  0-2143-8178-9


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า