ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10


  
สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10
------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9720

นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9785
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9614
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178-79


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า