ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) ประจำปี 2566


   
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
เพื่อการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit)
ประจำปี 2566
(เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565)
-----------------------------------

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
   1. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
      (People’s Audit) ทุกรุ่น

   2. ผู้ที่ผ่านการอมรมเรื่องการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่สถาบันจัดการอบรมให้เฉพาะหน่วยงาน หรือเฉพาะโครงการ 

ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดการขอรับทุน

วิธีการเสนอขอรับทุน
       เขียนข้อเสนอโครงการตามหลักการทั่วไปและสอดคล้องกับเงื่อนไขในข้อ 5 ส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันพระปกเกล้า ตามช่องทางการติดต่อประสานงานกับสถาบันที่ให้ไว้ในข้อ 8 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ทุน PA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (ด้านทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-9609 (วลัยพร), 0-2141-9611 (วิศิษฎ)
หมายเลขโทรสาร : 0-2143-8177
e-mail: [email protected][email protected]


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับร...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า