ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ “จิตสาธารณะ” ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


   
สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ “จิตสาธารณะ”
ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

-----------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดาวน์โหลด

 ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
1. นางสาวสุภารัตน์ พรมสวัสดิ์ โทรศัพท์
(02) 141 9525, 096-815-6154
    e-mail: [email protected]

2. นายคมกฤช เพ็ญสุข โทรศัพท์ (02) 141 9550, 087-794-2166
   e-mail: k[email protected]


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับร...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า