ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัย ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2566

   
สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัย
ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
-----------------------------------   

             ตามที่สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
             บัดนี้ สถาบันได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
6. เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
7. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
8. เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
9. เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

        ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 แห่ง ดาวน์โหลดและกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากลิงก์ด้านล่าง แล้วส่งกลับมาทางอีเมล [email protected] หรือโทรสารหมายเลข 0 2143 8175 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ ภายในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 (หากยืนยันเข้าร่วมโครงการ ขอให้ผู้ประสานงานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม Line ของโครงการ ผ่าน QR code ที่ปรากฏในแบบตอบรับด้วย)

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกพื้นที่เป้าหมาย ในฐานะรายชื่อสำรอง จำนวน 5 แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
3. เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
4. เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

         สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นรายชื่อสำรอง หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกตามพื้นที่เป้าหมายขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ สถาบันจะติดต่อไปตามลำดับรายชื่อเพื่อสอบถามความจำนงในการเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร    โทรศัพท์ 02-141-9571 

นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล  โทรศัพท์: 02-141-9563


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า