ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตร หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 21 เมษายน 2566


  
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตร
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10

โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม 
สถาบันพระปกเกล้า  ร่วมกับ  สถาบันพลังจิตตานุภาพ  วัดธรรมมงคล
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 21 เมษายน 2566
------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
  • นักศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ
  • พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ
  • บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร


สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 21 เมษายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ
นายเอกพงษ์  กิตติวิทยารัตน์ 
โทร.  02-141-9626


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า