ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2566

  
สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและการรายงานตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
1. นางสาวเบญจมาศ บุ้งรุ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9721

2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9785

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า