ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 21 เมษายน 2566 ไม่เสียค่าใช้จ่าย


      
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 21 เมษายน 2566 
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
----------------------------

           วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (วพท.2566) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารเช้าและเย็นซึ่งท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จากต้นสังกัด

  • โปรดศึกษาวิธีการสมัครเรียนจากคู่มือการใช้ระบบสมัครเรียนของสถาบันพระปกเกล้า ดาวน์โหลด
  • ผู้สนใจต้องสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบก่อนสมัครเรียน คลิกที่นี่

รายละเอียดการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร *กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้และแนบเข้าระบบรับสมัครออนไลน์*


เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 21 เมษายน 2566 ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น!
(ระบบตัดอัตโนมัติตามเวลา กรุณาสมัครก่อนหมดเวลา)

หมายเหตุ

  • หากท่านสมัครสำเร็จ ท่านจะได้รับเลขที่ลำดับการสมัครของท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดังนั้น โปรดตรวจสอบเลขที่ใบสมัครในอีเมล์ของท่าน
  • พิจารณารับไม่เกิน 80 คน
  • ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 02-141-9575 
นายชนาธิป โรจน์สิริวรพัฒน์ 02-141-9568
Facebook วิทยาลัยฯ คลิกที่นี่

 

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า