ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายสาธารณะ ในหัวข้อ ‘แนวคิดและพัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในทางสากล’ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้าและระบบออนไลน์


      
สถาบันพระปกเกล้า
เชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายสาธารณะ 
ในหัวข้อ ‘แนวคิดและพัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในทางสากล’
(International Perspectives on the Concept and Development 
of Regulatory Impact Assessment)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้าและระบบออนไลน์
----------------------------

รายละเอียดและกำหนดการShare :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า