ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจลงทะเบียน รับฟังการสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “Reimagine Smart city policy framework to next future” ผ่าน Zoom Cloud Meetings วันที่ 21 มีนาคม 2566


      
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เชิญผู้สนใจลงทะเบียน รับฟังการสัมมนาสาธารณะ
เรื่อง  “Reimagine Smart city policy framework to next future” ผ่าน Zoom Cloud Meetings 
13.00 - 16.00 นวันที่ 21 มีนาคม 2566 
จัดโดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และ มูลนิธิคอนราด-อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย
----------------------------


ผ่าน Zoom Cloud Meetings และ Facebook Live

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า