ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์


   
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 13
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2566
(วันสุดท้ายปิดรับสมัคร 16.30 น.)

-------------------------------------------------------------------------------

         วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13  (ปนป.13) กำหนดการรับสมัครระหว่าง วันที่ 10 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2566 ช่องทางการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้และแนบเข้าระบบรับสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง กรณีติดต่อในวันหยุด 081-9387397
นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ 0-2141-9583 

นายภาคภูมิ มณีโชติ 0-2141-9580 
นายวงศกร นาคนาวา 0-2141-9585
E-mail : [email protected]

Add Line เพื่อคุยกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ : https://lin.ee/YbmefVo


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า