ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 19 ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 19
ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

----------------------------------------------------------------- 

          สถาบันพระปกเกล้า สภาวัฒนธรรมไทย – จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College) และสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล  ได้ร่วมมือจัด “โครงการอบรม หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาจีนกลางให้กับข้าราชการไทย  รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ ดาวน์โหลด
  • ใบสมัครหลักสูตรฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด
  • รายละเอียดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ ดาวน์โหลด
  • กำหนดการหลักสูตรฯ ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม
นางสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล, 02-141-9511, [email protected]


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า