เลือกภาษา

ให้ทุนการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Spring 2018) (Environmental Sustainability Professional Fellowship Program)

ให้ทุนการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Spring 2018) (Environmental Sustainability Professional Fellowship Program)

ด่วน!! เรื่อง ให้ทุนการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(Spring 2018) (Environmental Sustainability Professional Fellowship Program)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -6 พฤศจิกายน 2560 

-----------------------------------   

                วิทยาลัยพัฒนาการปกครองถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Local Government Managers Australia (LGMA) และ The International City/County Management Association (ICMA) ให้ทุนการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Spring 2018) (Environmental Sustainability Professional Fellowship Program)

               เป็นทุนที่เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความสัมพันธ์กับผู้แทนจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน และประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 5-6 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีคุณสมบัติ คือ

1. มีสัญชาติไทย
2. บุคคลที่มีความสนใจด้านท้องถิ่น ชุมชน ภาคประชาสังคม รวมถึงนักวิชาการ อาจารย์ และประชาชนทั่วไป
3. อายุระหว่าง 25-35 ปี (ในวันที่สมัคร)
4. จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
6. สามารถลาเพื่อไปเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เป็นระยะเวลา 5-6 สัปดาห์
7. สามารถใช้ Social Network เช่น เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, เขียน Blog ได้

          โครงการดังกล่าวใช้การพิจารณาจากใบสมัครออนไลน์เป็นหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้-6 พฤศจิกายน 2560  นี้เท่านั้น!!! 

หากสนใจ คลิ๊กกรอกใบสมัครโดยตรง ได้ที่
https://www.surveymonkey.com/r/ICMA_YSEALI_App หรือ Click

ติดต่อสอบถาม
นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า โทร: 02-141-9576 Email: apiwan@kpi.ac.th