ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2567 เพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน


   
จริยธรรมการวิจัยในคน
--------------------------------------------

       หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2567 เพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ทางอีเมล  [email protected]


จริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า

แบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัย : 

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 9714

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า