เลือกภาษา

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

         logo_kpi_web

                สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและวาตภัย และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้
                จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชื่อบัญชี “โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2560” ขที่บัญชี 955-0-17468-9
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-141-9626 ,02-141-9629,  02-141-9635,  02-141-9637  โทรสาร 02-143-8181

ดาวน์โหลดใบแสดงความจำนง