เลือกภาษา

นิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

-----------------------------------
                  

             พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญชมนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัย

             ราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” เป็นการบอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ในแง่มุมที่คนไทยอาจไม่เคยรู้ รวมถึงการจัดแสดงเรื่องราวเมืองไทยในรัชสมัยพระองค์ท่าน ชวนทุกท่านร่วมย้อนเวลาไปเมื่อ 90 ปีก่อน ประทับใจไปกับโซนเยือนถิ่นฐานวังในรัชกาลที่ 7 เป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชฐาน ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 พระองค์ อันได้แก่ วังศุโขทัย วังไกลกังวล และวังสวนบ้านแก้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

             ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 นาฬิกา สอบถามรายละเอียดได้ที่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โทร.(02-280-3413 ถึง 4) และมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (039-471-064) หรือ www.kpi.ac.th , facebook สถาบันพระปกเกล้า , facebook King Prajadhipok Museum

ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
โทร. (02 141 9752 – 58)
email: public@kpi.ac.th