เลือกภาษา

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------
                  

 ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชนเข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้
ขอขอบคุณที่มุ่งมั่นติดตามผลการพิจารณา
หวังว่าจะได้ร่วมงานกับท่านในโอกาสต่อไปนะคะ

ติดต่อสอบถาม : 

ทวิติยา สินธุพงศ์ - สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-1419598 หรือ 087-0303452
อีเมล์ tawitiya@kpi.ac.th; tweetya@hotmail.com