เลือกภาษา

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
นำชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
-----------------------------------
       

              ตามที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บัดนี้ได้มีสนใจผู้สมัครครบตามจำนวนเป้าหมายที่วางไว้  จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม 

ติดต่อสอบถาม
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2803413-4