หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณี การยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณี การยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด
โดย ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอสถาบันพระปกเกล้า

ISBN : 978 616 476/2749

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณี การยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สรุปการสัมมนาโครงการรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 1

ดาวน์โหลด 66 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวงดนตรีออร์เคสตร้า เทศบาลนครยะลา

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือการเป็นผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า