หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
บรรณาธิการ สุมามาลย์ ชาวนา
ISBN = 978-616-476-315-9

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9563-76 โทรสาร 02-143-8175

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สันติวัฒนธรรมในสถาบันการเมือง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการปรองดองของประเทศ กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของ จ.สงขลา)

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

ดาวน์โหลด 527 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า