หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
บรรณาธิการ สุมามาลย์ ชาวนา
ISBN = 978-616-476-315-9

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9563-76 โทรสาร 02-143-8175

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาไทย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU)

ดาวน์โหลด 52 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า