หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาโดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัด ของ Inter-Parliamentary Union (IPU)
การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาโดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัด ของ Inter-Parliamentary Union (IPU)
โดย สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาโดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ
Inter-Parliamentary Union (IPU).- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566.188 หน้า
ISBN 978-616-476-345-6

จัดทำโดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร บี ชั้น 5
โทรศัพท์ 02-141-9596 โทรสาร 02-143-8177

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาโดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัด ของ Inter-Parliamentary Union (IPU (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

Legitimacy Crisis in Thailand

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลฯ 2559

ดาวน์โหลด 41 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เสน่ห์ท้องถิ่น มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า