หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน : กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
รายงานวิจัย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน : กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย อาจารย์ ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธันวาคม 2561
สนับสนุนโดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน - กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา (36 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 2551จังหวัดมหาสารคาม

ดาวน์โหลด 274 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือภาพถ่ายประชาธิปไตย เล่มที่ 2

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เอาชนะคำว่า ไม่ ใช่เรื่องยาก (Getting Past No)

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า