หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน : กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
รายงานวิจัย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน : กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย อาจารย์ ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธันวาคม 2561
สนับสนุนโดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐเข้าถึง หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน - กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา (34 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณสำหรับท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 255 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 950 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เลือกตั้งผู้ว่าทางตรง แนวขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

ดาวน์โหลด 111 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า