หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน: กรณีสหพันธรัฐรัฐเยอรมนี
รายงานวิจัย เรื่อง การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน: กรณีสหพันธรัฐรัฐเยอรมนี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11 ธันวาคม 2561

การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน : กรณีสหพันธรัฐรัฐเยอรมนี (29 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด 65 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตและการขยายความรู้สู่สาธารณะ ปี 2562

ดาวน์โหลด 73 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า