หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

เปิดผลวิจัย ตั้งโต๊ะวิพากษ์ : ตอน (ไม่)เชื่อมั่นนายกฯอภิสิทธิ์
               จากการสัมมนาประจำปีของสถาบันพระปกเกล้า เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ 2546-2553"

เปิดผลวิจัย ตั้งโต๊ะวิพากษ์ : ตอน (ไม่)เชื่อมั่นนายกฯอภิสิทธิ์ (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเลือกตั้งผู้ว่าทางตรง แนวทางขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

ดาวน์โหลด 99 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับเจ้าเมือง

ดาวน์โหลด 247 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ร่างยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

ดาวน์โหลด 106 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า