หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

เปิดผลวิจัย ตั้งโต๊ะวิพากษ์ : ตอน (ไม่)เชื่อมั่นนายกฯอภิสิทธิ์
               จากการสัมมนาประจำปีของสถาบันพระปกเกล้า เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ 2546-2553"

เปิดผลวิจัย ตั้งโต๊ะวิพากษ์ : ตอน (ไม่)เชื่อมั่นนายกฯอภิสิทธิ์ (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1 : การเมือง การบริหาร และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในต้นศตวรรษหน้า

ดาวน์โหลด 241 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผนึกกำลังสร้างสรรค์การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 28 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2557 เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 497 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า