หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

แม่บทการเมืองไทย เอกสารวิชาการและบทความ
หัวเรื่อง : แม่บทการเมืองไทย

ชื่อเรื่อง - แม่บทการเมืองไทย
ผู้แต่ง - รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
จำนวนหน้า - 100 หน้า
จัดพิมพ์โดย - ส เจริญ การพิมพ์
ราคา - 42.-
       รวบรวมเรื่องราวของ "รัฐธรรมนูญ" ในตลอดเวลา 76ปี ที่ประเทศเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ และมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยให้ค้นหาในหนังสือเล่ม 

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

ตัวอย่างหน้าปก (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า