หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

แม่บทการเมืองไทย เอกสารวิชาการและบทความ
หัวเรื่อง : แม่บทการเมืองไทย

ชื่อเรื่อง - แม่บทการเมืองไทย
ผู้แต่ง - รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
จำนวนหน้า - 100 หน้า
จัดพิมพ์โดย - ส เจริญ การพิมพ์
ราคา - 42.-
       รวบรวมเรื่องราวของ "รัฐธรรมนูญ" ในตลอดเวลา 76ปี ที่ประเทศเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ และมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยให้ค้นหาในหนังสือเล่ม 

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

ตัวอย่างหน้าปก (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณีพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 127 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย

ดาวน์โหลด 280 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่าง พรบ. ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า