หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

เมืองสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย
หัวเรื่อง : เมืองสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย
โดย - ดร.พีรดร แก้วลาย ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า 
จำนวน - 186 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 - กันยายน 2556

เมืองสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย (487 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พระองค์เจ้าปฤษฎางค์และข้อเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ.2427

ดาวน์โหลด 173 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า