หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ธรรมาภิบาลโลก หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล 01 ตุลาคม 2562หัวเรื่อง : ธรรมาภิบาลโลก หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล

ชื่อเรื่อง : ธรรมาภิบาลโลก : หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี
จำนวนหน้า :336 หน้า
ขนาด : A5 จำนวน 372 หน้า
ราคา : 339 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1 – มีนาคม 2557

             ธรรมาภิบาลโลก : หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลโลก (Global governance) นับเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่สำหรับสังคมไทย หากแต่เป็นวาระสำคัญทางวิชาการและทางปฏิบัติการ เนื่องจากในยุคโลกาภิวัตน์ ระบบความสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งรัฐ และ ประเทศได้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกแห่งหนทุกภาคส่วนและทุกคน จนเรียกได้ว่าเกิดเป็นการเมืองแบบทั้งโลก (Global politics) อันนำมาซึ่งความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาและพัฒนาแนวคิด ความหมาย และขอบเขตของการเข้าไป “อภิบาล” (governing) กระแสต่างๆ ที่มากับโลกาภิวัตน์ เพื่อให้สังคมและประเทศต่างๆ สามารถดำรงอยู่ได้และอยู่ดีในบริบทใหม่ของโลก
              หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากการเชิญชวนให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับแนวคิด ความหมาย และขอบเขตของการอภิบาลโลกาภิวัตน์ จากนั้นผู้เขียนจะนำท่านผู้อ่านไปเรียนรู้ในเรื่องของสถาปัตยกรรมของธรรมาภิบาลโลก ผู้เขียนส่งท้ายความรู้เรื่อง “ธรรมาภิบาลโลก” ด้วยการกล่าวถึงธรรมาภิบาลโลกในประเด้นและปัญหาของประเทศทั่วโลก โดยหยิบยกเป็นกรณีศึกษาจำแนกตามประเด็นปัญหา เช่น ธรรมาภิบาลโลกทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลโลกทางสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลโลกทางพลังงาน ธรรมาภิบาลโลกทางสิทธิมนุษยชน และ ธรรมาภิบาลโลกทางความมั่นคงและความมั่นคงใหม่ เป็นต้น
หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า

โทรศัพท์ 0-2141-9656-58-59

ตัวอย่างหน้าปก (130 ครั้ง) ดาวน์โหลด
บทนิยมจากวารสาร (336 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ถอดรหัสธรรมาภิบาลท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สันติวัฒนธรรมในสถาบันการเมือง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการปรองดองของประเทศ กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของ จ.สงขลา)

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า