หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หัวเรื่อง : ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่อง : ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย : ศุทธิกานต์ มีจั่น
จำนวน: 166 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: สิงหาคม 2556 
ISBN 978-974-449-717-8

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175

ตัวอย่างหน้าปก (254 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดสระแก้ว

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ ปาตานี

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นักการเมืองถิ่น จังหวัดพังงา

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า