หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ท้องถิ่น : ทบทวน ท้าทาย เพื่อการจัดบริการสาธารณะ
หัวเรื่อง : ท้องถิ่น : ทบทวน ท้าทาย เพื่อการจัดบริการสาธารณะ

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า “ท้องถิ่น : “ทบทวน ท้าทาย” เพื่อการจัดบริการสาธารณะ”
โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่น : “ทบทวน ท้าทาย” เพื่อการจัดบริการสาธารณะ .-
-กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
367 หน้า 1. บริการสาธารณะท้องถิ่น. I. ชื่อเรื่อง.
ISBN : 978-616-476-0066
ราคา 550 บาท

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
http://www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

ตัวอย่างหน้าปก (60 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา หลักสูตรและคู่มือ จิตสาธารณะ

ดาวน์โหลด 121 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ฐานความรู้และบทเรียนเพื่อการปฏิรูป เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 312 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รวมปาฐกถาและบรรยายพิเศษของนานยกรัฐมนตรี (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า