Infographic

หน้าแรก | คลังความรู้

พัฒนาการด้านบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา
DOWNLOAD

พัฒนาการด้านบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา (PDF) (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด 132 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

How to สู่การเมืองสร้างสรรค์ ผ่านการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า