Infographic

หน้าแรก | คลังความรู้

พัฒนาการด้านบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา
DOWNLOAD

พัฒนาการด้านบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา (PDF) (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักกับธรรมาภิบาล

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เปรียบเทียบระบบเลือกตั้งของไทยตั้งแต่ช่วงก่อน พ.ศ. 2540 - 2560

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด 90 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า