งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
โดย รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม และคณะ
เสนอ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
30 สิงหาคม 2547

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 115 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความท้าทายต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ : ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและภูมิภาค

ดาวน์โหลด 92 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า