งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเมืองของความปรารถนากับการศึกษาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ชื่อเรื่อง : การเมืองของความปรารถนากับการศึกษาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
(The Politics of Desire: A Case Study of People’s Alliance for Democracy Movement)
โดย : นายธนศักดิ์ สายจำปา (Mr.Thanasak Saijampa)
ดุษฎีนิพนธ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

การเมืองของความปรารถนากับการศึกษาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (60 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในการรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด...

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสาหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพุทธปรัชญาเถรวาท

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า