งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาการสื่อสารของพรรคการเมืองผ่านแนวคิด เรื่อง การตลาดการเมือง (Political Marketing) เพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562
การศึกษาการสื่อสารของพรรคการเมืองผ่านแนวคิด เรื่อง การตลาดการเมือง (Political Marketing) เพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า

การตลาดการเมือง (Political Marketing) เพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองไทย (48 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรง

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัยปี 2554 : เรียนรู้จากชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด 78 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า