งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาการสื่อสารของพรรคการเมืองผ่านแนวคิด เรื่อง การตลาดการเมือง (Political Marketing) เพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562
การศึกษาการสื่อสารของพรรคการเมืองผ่านแนวคิด เรื่อง การตลาดการเมือง (Political Marketing) เพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า

การตลาดการเมือง (Political Marketing) เพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองไทย (48 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กรณีศึกษาการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (IPU)

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 136 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า